Co je to ájurvéda

Ájurvéda je prastará „věda o životě“, nejstarší systém léčení, který je doposud využíván. Své kořeny má ve starověké Indii, základy ájurvédy jsou popsány ve védách. Ájurvéda klade důraz na zachování zdraví a prevenci, proto je tak skvělým doplňkem k moderní medicíně, jejíž předností je zejména razantní řešení již vzniklých obtíží.

Každý člověk má podle ájurvédy jedinečnou konstituci, která vychází ze zastoupení tří základních funkčních principů – dóš. Dóša Váta vládne elementem větru a éteru, v těle se projevuje jako pohyb. Dóša Pitta představuje energii trávení a metabolismu, ovládá elementy vody a ohně. Dóša Kapha vládne elementu vody a země a představuje energii vytvářející tělesnou strukturu a její promazávání. Tyto funkční principy jsou nejen základem stavby našich těl, ale můžeme je pozorovat ve všem a všude v přírodě.
V našem těle jsou tyto tři principy (dóši) zastoupeny v jedinečném poměru, který zůstává stejný po celý život (prakrti), toto ideální nastavení našeho tělesného systému znamená zdraví. Vlivy prostředí, nesprávné stravy i životním stylem však dochází k vychýlení jednotlivých dóš (vikrti). Pokud je vychýlení pouze krátkodobé, tělo si s ním poradí, pokud ale dochází k vychýlení dlouhodobě, může vzniknout nemoc.

Základem pro udržení zdraví i pro léčení je v ájurvédě udržení poměru dóš, které je pro vás přirozené. Pokud došlo k vychýlení této rovnováhy, je třeba pomoci tělu, aby zpět dosáhlo této ideální rovnováhy (prakrti). Lidé s přirozenou převahou typu Váta dóši potřebují snižovat svoji přirozenou tendenci pomocí životního stylu a stravy, které nebudou dóšu Váta dále zvyšovat. Podobně lidé s převanou dóši Pitta nebo Kapha by měly vyhledávat např. potraviny, které jejich přirozené tendence usměrňují. Potraviny se proto označují podle vhodnosti pro osoby s převažující dóšou Váta jako V- (přirozenou tendenci potlačují) nebo Vo (přirozenou tendenci nezvyšují, ani nesnižují). Pro dóšu Pitta se používá P-, Po, pro Kaphu K-, Ko. Pokud jsou potraviny označené V+, respektive P+ či K+, tak přirozenou tendenci ještě zvyšují a nejsou tedy pro osoby typu Váta, respektive Pitta či Kapha příliš vhodné k pravidelné konzumaci.

Pokud není vychýlení jednotlivých dóš významné, zpravidla intuitivně volíme správnou stravu i životní styl. Mnozí lidé zjistí, že potraviny a chuti, které jim podle ájurvédy prospívají, jsou právě ty, které mají již od dětství v oblibě a neradi by se jich zříkali. Často nám nejvíce škodí ty potraviny či potravinové doplňky, které jsme se naučili užívat proto, že jsme uvěřili, že „jsou zdravé“. Moderní přístup ke zdravé výživě není bohužel individualizovaný a proto si mnozí lidé snahou o „zdravou výživu“ vlastně škodí.

Pokud chcete zjistit jaký ájurvédský typ vlastně jste, můžete se pokusit o odhad na základě nejrůznějších online dotazníků a seznamů typických vlastností. Bohužel často není správné určení vaší prakrti (základní vrozené nastavení dóš) tak snadné, abyste se mohli řídit výhradně krátkým dotazníkem. Pokud chcete mít jistotu, vyhledejte ájurvédského poradce.
Ájurvédskou konzultaci si také můžete domluvit na sarka@jogabrandys.cz.