Co je to ájurvéda

Ájurvéda je prastará „věda o životě“, nejstarší systém léčení, který je doposud využíván. Své kořeny má ve starověké Indii, základy ájurvédy jsou popsány ve védách. Ájurvéda klade důraz na zachování zdraví a prevenci, proto je tak skvělým doplňkem k moderní medicíně, jejíž předností je zejména razantní řešení již vzniklých obtíží.

Každý člověk má podle ájurvédy jedinečnou konstituci, která vychází ze zastoupení tří základních funkčních principů – dóš. Dóša Váta vládne elementem větru a éteru, v těle se projevuje jako pohyb. Dóša Pitta představuje energii trávení a metabolismu, ovládá elementy vody a ohně. Dóša Kapha vládne elementu vody a země a představuje energii vytvářející tělesnou strukturu a její promazávání. Tyto funkční principy jsou nejen základem stavby našich těl, ale můžeme je pozorovat ve všem a všude v přírodě.
V našem těle jsou tyto tři principy (dóši) zastoupeny v jedinečném poměru, který zůstává stejný po celý život (prakrti), toto ideální nastavení našeho tělesného systému znamená zdraví. Vlivy prostředí, nesprávné stravy i životním stylem však dochází k vychýlení jednotlivých dóš (vikrti). Pokud je vychýlení pouze krátkodobé, tělo si s ním poradí, pokud ale dochází k vychýlení dlouhodobě, může vzniknout nemoc.